กระเป๋าผ้า

VERTICAL BAGS

Size A 10×12

Size B 12×14

Size C 14×16

Size D 15×19

ไซส์

SizeWidthHeight
Size A10 นิ้ว12 นิ้ว
Size B12 นิ้ว14 นิ้ว
Size C14 นิ้ว16 นิ้ว
Size D15 นิ้ว19 นิ้ว

กระเป๋าผ้าแนวนอน

Size AA 12×10

Size BB 14×12

Size CC 16×14

Size DD 19×15

SizeWidthHeight
Size AA12 นิ้ว10 นิ้ว
Size BB14 นิ้ว12 นิ้ว
Size CC16 นิ้ว14 นิ้ว
Size DD19 นิ้ว15 นิ้ว